Zwaluwen

Snelmenu

Loopsporen
Uitwerpselen
Woonsporen

Loopsporen

zwaluwen modderverzamelplaats huiszwaluw

Een huiszwaluw verzamelde hier modder voor de bouw van het nest (zie hieronder bij woonsporen). In het voorjaar, wanneer zwaluwen terugkeren voor het broedseizoen, zijn deze modderverzamelplaatsjes te vinden. Alhoewel de snavelindrukken regelmatig te vinden zijn, laten de lichte zwaluwen slechts zelden prenten achter.

zwaluwen modderverzamelplaats boerenzwaluw
Modderverzamelplaats van een boerenzwaluw. Er zijn geen prenten zichtbaar.

In deze video zijn huiszwaluwen te zien die modder verzamelen voor de bouw van het nest.

zwaluwen rechter prent boerenzwaluw

De rechtervoet van een boerenzwaluw gefotografeerd uit twee verschillende hoeken.

Naar snelmenu

Uitwerpselen

zwaluwen mest onder boerenzwaluwnest
De jongen van boeren- en huiszwaluwen houden het nest schoon door hun uitwerpselen over de rand van het nest te deponeren.

Naar snelmenu

Woonsporen

zwaluwen boerenzwaluwnest

De nesten van boeren- en huiszwaluwen lijken sterk op elkaar. Huiszwaluwen bouwen doorgaans buiten tegen een gebouw waar de boerenzwaluw het nest in een gebouw bouwt. Ze gebruiken daarvoor modder die verzameld wordt bij regenplassen. Ze hebben voorkeur voor ‘perfecte sporenmodder’. Het dunne zwarte slijk waar prenten van lichte dieren zoals spitsmuizen perfect in registreren.

Huiszwaluwen bouwen graag een nest onder een dakgoot. Boerenzwaluwen bouwen bij voorkeur ergens binnen, bijvoorbeeld in een stal of schuur. De boeren zwaluw legt zijn nest op een uitstekende rand, terwijl de huiszwaluw hem eronder bouwt.

zwaluwen nestholte oeverzwaluw

Oeverzwaluwen graven nestgangen in steile zandwanden. Ze zijn vaak liggend ovaal van vorm. Ze leven in kolonies bij elkaar, en zijn daardoor te onderscheiden van gangen van ijsvogels die in paartjes een territorium bezitten. Waar ijsvogels vrijwel altijd in wanden komend uit het water nestelen kunnen oeverzwaluwen ook droge locaties kiezen. Ook zijn de openingen van de ijsvogel rond.
zwaluwen oeverzwaluwwand
Nestwand met tientallen nestgangen van oeverzwaluwen.

zwaluwen oeverzwaluw vliegen
Een oeverzwaluw vouwt de vleugels op voor het binnenvliegen van de nestgang.

Naar snelmenu

Geef een reactie