Abonnement opzeggen

Indien je je abonnement wilt opzeggen volstaat het een mailtje te versturen. Vermeld duidelijk om welke gebruiksnaam het gaat. Zodra wij de stopzegging hebben ontvangen wordt de toegang tot de gids stopgezet.

We bieden deze gids tegen minimale kosten aan. Om dat zo te kunnen blijven doen gelden er wel enkele afspraken. Zie de algemene voorwaarden. Hieronder nog even de belangrijkste.

Machtiging

Zodra je opgezegd hebt verwijderen we je uit het overzicht met machtigingen. Meer hoef je dus niet te doen. De opzegtermijn is 31 dagen vóór aanvang van de maand waarin opnieuw betaald moet worden. Zo hebben wij de tijd te voorkomen dat de betaling opnieuw wordt ingepland. Eenmaal betaalde kosten kunnen niet worden terugbetaald. Eenmaal bij de bank ingediende betalingen kunnen niet geannuleerd worden.

PayPal

Inmiddels bieden we geen mogelijkheid meer aan om te betalen via PayPal. Maar er zijn nog wel bestaande abonnees die met PayPal betalen. Een PayPal abonnement moet je zelf stopzetten, daar hebben wij zelf geen toegang toe. Je regelt het via de website of app van PayPal. Wij krijgen bericht van PayPal dat het abonnement beëindigd is en zetten dan de toegang stop. Om het abonnement te beëindigen op de website van PayPal:

  1. Log in op je account op PayPal.com
  2. Klik op het tandwiel rechtsboven.
  3. Klik in het nieuwe scherm op “vooraf goedgekeurde betalingen beheren”.
  4. Selecteer in het overzicht het abonnement voor Diersporengids.nl.
  5. Klik op annuleren.