Site Overlay

Algemene voorwaarden

 1. Gebruikte termen:
  Diersporengids.nl – deze website, een online diersporengids.
  Abonnee – gebruiker van deze website met een geldig abonnement.
  Abonnement – de overeenkomst tussen abonnee en Weylin Tracking waarbij abonnee gebruik maakt van Diersporengids.nl
  Termijn – periode van 1 jaar ingaande vanaf het moment waarop abonnee toegang krijgt tot Diersporengids.nl, of de verlenging daarop met wederom 1 jaar.
  Weylin Tracking – het bedrijf waarvan Diersporengids.nl een project is.
 2. De abonnee verplicht zich zorg te dragen dat de betaling via een machtiging of PayPal plaats kan vinden. Vanwege de lage kosten kunnen wij niet met handmatige overboekingen werken. Bedrijven die meerdere abonnementen wensen kunnen jaarlijks een factuur ontvangen, met een minimum van vijf abonnementen.
 3. De abonnee draagt zorg dat wijzigingen in het gebruikte e-mailadres tijdig worden doorgegeven.
 4. Als onderdeel van het abonnement ontvangt u regelmatig een e-mail met de toevoegingen op de gids. U kunt deze mails uitzetten in uw profiel.
 5. Door het aangaan van een abonnement bij Diersporengids.nl verklaart de abonnee bekend en akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden.
 6. Diersporengids.nl is bedoeld voor de determinatie van diersporen. Voor elk ander gebruik (zoals b.v. publieke vertoning) dient de abonnee eerst contact op te nemen met Weylin Tracking. Wij doen niet zo moeilijk over gebruik van derden, vooral niet als het organisaties betreft in de milieu- en natuureducatie. Maar houden graag een beetje zicht op wat er met ons werk gebeurd.
 7. Het delen van login en wachtwoord met derden resulteert in het beëindigen van het abonnement zonder recht op restitutie.
 8. Bedrijfsabonnementen zijn strikt voor de werknemers van het bedrijf waar het abonnement voor is afgesloten. Het delen van login en wachtwoord met anderen kan resulteren in het beëindigen van het abonnement zonder recht op restitutie.
 9. Vanaf vijf abonnementen is het mogelijk te betalen via een factuur. We werken met een vast facturatiemoment per jaar. Gedurende het jaar kunnen mutaties doorgegeven worden. De factuur bevat dan het aantal abonnementen dat er op het facturatiemoment actief zijn, altijd met een minimum van vijf abonnementen. Eenmaal verzonden facturen worden niet meer aangepast. Indien een ordernummer benodigd is, is het belangrijk dat deze niet jaarlijks opnieuw moet worden aangevraagd.
 10. Op alle informatie van Diersporengids.nl berusten rechten van intellectueel eigendom. Door het aangaan van een abonnement erkent de abonnee deze rechten en erkent deze tevens dat er geen rechten overgedragen worden op de abonnee.
 11. Het is de abonnee toegestaan informatie van Diersporengids.nl voor persoonlijk gebruik af te drukken.
 12. Weylin Tracking draagt zorg voor een optimale uptime van de dienst. Geen online dienst kan een 100% uptime garanderen. Indien downtime langer duurt wordt de abonnee gecompenseerd door de duur van de downtime bij de lopende termijn bij te tellen.
 13. De opzegtermijn is minimaal 31 dagen vóór aanvang van de maand waar weer betaald moet gaan worden. Dan kunnen wij de machtiging op tijd verwijderen voor deze opnieuw wordt ingepland bij de bank. Eenmaal betaalde kosten kunnen wij niet meer terugboeken. Ook eenmaal bij de bank ingeplande machtigingen met een jaarlijkse betalingen kunnen wij niet meer annuleren of terugbetalen.
 14. Het stopzetten van een PayPal abonnement draagt de abonnee zelf zorg voor. Hoe dat gaat is uitgelegd op deze pagina.
 15. Bij opzegging wordt de toegang tot de gids meteen stopgezet indien het abonnement betreft waarbij betaald wordt met een papieren machtiging of PayPal, onafhankelijk van tot wanneer er nog betaald is. Bij abonnementen afgesloten na 31 augustus 2023 verloopt de toegang bij opzegging na de huidige periode waarvoor betaald is.
 16. Indien Weylin Tracking genoodzaakt is Diersporengids.nl om enigerlei reden geheel te staken restitueert deze een evenredig bedrag voor de resterende termijn aan abonnee.
 17. Weylin Tracking is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor onverhoopt aanwezige inhoudelijke of technische fouten op Diersporengids.nl.
 18. Weylin Tracking is gerechtigd om de abonnementstarieven jaarlijks eenzijdig aan te passen.
 19. Weylin Tracking zet zich in om Diersporengids.nl op zoveel mogelijk browsers en hardware werkend te krijgen, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden indien dat onverhoopt niet het geval is.
 20. Weylin Tracking is gerechtigd onderhoudswerkzaamheden uit te voeren waarbij Diersporengids.nl enige tijd onbereikbaar kan zijn. Waar mogelijk wordt abonnee op de hoogte gesteld.
 21. Weylin Tracking is ten allen tijde gerechtigd de informatie  en de manier waarop Diersporengids.nl werkt aan te passen.
 22. Bij overtreding van deze algemene voorwaarden is Weylin Tracking gerechtigd het abonnement eenzijdig op te zeggen zonder recht op restitutie.
 23. Deze gids is tot stand gekomen door vele, vele uren er aan te werken. De voorbereiding, het veldwerk en het bouwen van de website zijn voor ons een “levenswerk”. Respecteer ons werk en maak geen kopieën van de inhoud van deze site zonder onze toestemming.
 24. Tot slot, wij verzorgen deze gids omdat we het een geweldige bezigheid vinden. Indien er problemen zijn neem direct contact met ons op. We komen er vast uit!