Grauwe klauwier en klapekster

Deze grauwe klauwier jaagt vanaf een struik op insecten. Soms staan ook kleine zangvogels, zoogdieren en hagedissen op het menu.

De sporen van grauwe klauwier en klapekster lijken erg op elkaar. Zichtwaarneming van de vogel kan helpen onderscheid te maken tussen de sporen. Let ook op het jaargetijde. De klapekster overwintert hier slechts en is in de zomer niet aanwezig. De grauwe klauwier is een broedvogel die in de winter niet aanwezig is.

Snelmenu

Loopsporen
Vraatsporen
Uitwerpselen
Braakballen

Loopsporen

Op de foto de prenten van een klapekster. Het vinden van prenten van beide soorten is een zeldzaamheid. Ze komen niet vaak op de grond. Ze zijn te verwarren met prenten van kraaiachtigen. Die hebben echter een duidelijke kleinere hoek tussen tenen 2 en 3.

Linkervoet, en rechter prent van een klapekster (Met dank aan Or Berghaus).

Naar snelmenu

Vraatsporen

Op de video het typische jachtbeeld van een klapekster (samengesteld uit beelden van diverse gebieden en individuen).

De grauwe klauwier en klapekster zijn zangvogels die jagen op kleine zoogdieren, amfibieën, reptielen en insecten. Zelfs kleine zangvogels staan soms op het menu. De vogels spietsen vangsten die ze niet direct willen opeten voor latere consumptie. Omdat de klauwen niet sterk genoeg zijn om grotere prooien zoals vogels en zoogdieren open te trekken wordt deze prooien vastgezet. Dan kan in takvorken zijn, maar ook aan stevige doornen van bijvoorbeeld de meidoorn of braam. Maar elk boompje of struik waar takjes aanzitten waar een prooi op gespietst kan worden volstaat. Dat kan bijvoorbeeld ook een afgebroken zijtak zijn die scherp genoeg is. Zelfs prikkeldraad kan worden gebruikt. Je kan soms gespietste prooien vinden die nog in leven zijn.

2016-11-20_klapekster_006Een kleine (1,50 meter) meidoorn in een heidegebied die in gebruik is door een klapekster om prooi op vast te spietsen.

2016-11-20_klapekster_002Grote kevers worden meestal met de rug naar beneden vastgezet.

2016-11-20_klapekster_008In deze struik troffen we ook de darmpjes van geslachte kleine zoogdieren aan.


Hommel vastgespietst door een grauwe klauwier op een doorn van meidoorn.

Door klapekster in een heidestruik vastgezette bosmuis. Aangezien deze struik niet stevig genoeg is om de muis vast te zetten bij het open scheuren, zal dit een cache zijn.

Naar snelmenu

Uitwerpselen


Typische uitkijkpost van een grauwe klauwier. Vanaf een uitstekend takje kan hij de omgeving goed in de gaten houden. Eronder liggen uitwerpselen. Niet zelden kan je in de begroeiing onder zo’n tak en op de grond braakballen vinden.

Naar snelmenu

Braakballen

Klapekster produceert een braakbal. Deze kunnen gevonden worden in en onder de uitkijkposten waar vandaan ze jagen.


Braakbal van grauwe klauwier onder een uitkijkpost.

2016-11-20_klapekster_005Braakballen van klapekster die voornamelijk bestaan uit insectenresten zijn erg broos. Hieronder dezelfde braakbal uiteen geplozen. Het bestond voornamelijk uit resten van wespen. Het werd gevonden onder een boompje dat gebruikt werd om prooi in te spietsen.

2016-11-20_klapekster_009Wanneer vogels of zoogdieren gegeten zijn ontstaat een veel steviger braakbal. Zie de foto hieronder. Naast insectenresten bestond deze braakbal uit de resten van woelmuizen. Het grijze haar hield de braakbal goed bij elkaar.

2016-11-20_klapekster_010
Naar snelmenu

Laat een reactie achter