Nieuws

 • Updates februari 2021 26 februari 2021
  Momenteel wordt de gehele gids herzien op meerdere vlakken. Michan Biesbroek en Tom Dekker passen de teksten aan. Onder meer de grammatica, leesbaarheid en structuur van de paspoorten worden verbeterd. Jeroen doorloopt de gids en voegt nieuwe of verbeterde foto’s toe. Het is ondoenlijk om alle wijzigingen hieronder te vermelden. ...
  Lees verder...
 • Updates Oktober 2020 21 oktober 2020
  De afgelopen periode hebben we de volgende updates toegevoegd: Nieuwe soortfoto’s ijsvogel, damhert, kwikstaart, aalscholver, Video met uitleg over het vinden van otterspraint locaties langs rotsige kusten. Nieuwe foto van het spoor van een bontbekplevier. Daarnaast de tekst van de het paspoort gestroomlijnd. Sporen van een prooi die door een marter een boom in ...
  Lees verder...
 • Updates Juni 2020 29 juni 2020
  De afgelopen periode hebben we de volgende updates toegevoegd: Nieuwe foto van een larvenhuidje van uitgekropen libel. Nieuwe foto nest dwergmuis. Nieuwe foto nestgang ijsvogel. Aanvullende foto bastvraat door woelmuizen. Foto van het spoor en video van een ekster die modder verzamelde voor de bouw van het nest. Fotocollage eitje leggende metselbij. Paspoort van de nachtzwaluw, met ...
  Lees verder...
 • Updates Februari & Maart 2020 3 mei 2020
  De afgelopen periode hebben we de volgende updates toegevoegd: Nieuwe soortfoto voor de haas. Nieuwe soortfoto slangen (adder). Nieuwe soortfoto plevieren (kievit). Prent van het wild zwijn aangepast. Foto’s van de basthuid van een ree (met dank aan Catharina Arkema). Voet en prent van klapekster (met dank aan Or Berghaus). Extra foto van wroetsporen wild zwijn. Foto van ...
  Lees verder...
 • Updates December 2019 & Januari 2020 31 januari 2020
  Hieronder de updates van de afgelopen periode. Daar zitten vele bijzondere video’s tussen. Neem zeker even de tijd deze te bekijken. Foto van graafwerk in een mollengang van vos. Video van een vos die een mollengang open graaft. Nieuwe soortfoto buizerd. Video van een klapekster die een braakbal produceert. Nieuwe soortfoto zeearend. Nieuwe soortfoto bever. Nieuwe soortfoto ...
  Lees verder...