Site Overlay

Updates april 2019

De afgelopen maand hebben we de volgende updates toegevoegd:

  1. Uitleg over extra knobbel die padden hebben om te graven en die zichtbaar zijn in de prenten toegevoegd.
  2. Beetje suf, het paspoort van de mierenleeuw stond al een tijdje in de gids, maar ik had nagelaten die ook toe toe voegen aan de juiste categorie waardoor die niet in het overzicht stond. Nu dus wel…
  3. Nieuwe soortfoto van een gewone wegwesp. Ook een video toegevoegd waarop de graafwerkzaamheden van een gewone wegwesp goed op te zien is. Tevens hoe een verlamde spin het holletje ingesleept wordt.
  4. Het was even wat werk, meerdere fotosessies, en ook de zoeksleutel maken viel nog niet mee. Maar een eerste versie staat nu online, zoeksleutel schedels uit braakballen. We hebben bewust gekozen om het op basis van foto’s te doen, omdat dat meer aansluit op de praktijk. Dit is een eerste versie, we verwachten binnenkort nog aanpassingen te doen.
  5. Paspoort van de kwikstaarten toegevoegd, met naast het reeds bestaande vraatspoor van achter gelaten libellenvleugels ook een video van een foeragerende witte kwikstaart.
  6. Nieuwe soortfoto voor bever en meerkoet.