Site Overlay

Updates Augustus 2017

De afgelopen maand zijn de volgende updates toegevoegd:

  1. Gedetailleerde scans van haren toegevoegd van onder meer vos, wisent, bever, haas, konijn, kat, ree, edelhert, boommarter, wild zwijn, goudjakhals, gewone zeehond en wasbeer.
  2. Huid van een ringslang.
  3. Detailtekeningen met verklarende tekst voor het determineren van afgeworpen huiden van adder, gladde slang en ringslang.
  4. Tekst en detailfoto met uitwerpselen van adder.
  5. Extra voorbeeld van een wespennest.
  6. Het deel over uitwerpselen is verbeterd in het paspoort van de vleermuizen. Ook is er een nieuwe foto toegevoegd van de uitwerpselen van een grote vleermuis (zoals een laatvlieger of rosse vleermuis).
  7. Extra foto van een ananasgal.
  8. Extra foto en informatie over het graafwerk van dassen in nesten van bijen en wespen.
  9. Prooiresten van kwikstaarten.
  10. Uitbreiding van de informatie en foto’s uitwerpselen fazant.