Site Overlay

Updates Februari 2023

De afgelopen periode hebben we de volgende updates toegevoegd.

  • Door de toegenomen hoeveelheid informatie is het paspoort van de boktorren, bast- en schorskevers, houtwespen, klop-, bast- en ambrosiakevers nu opgedeeld in aparte paspoorten. Omdat de sporen van deze soorten erg op elkaar lijken zijn ze samen gegroepeerd onder het kopje Insecten in hout.
  • Froukje van Gastel, vrijwilliger bij Weylin Tracking, heeft zich verdiept in bovenstaande sporen. Ze heeft een flink aantal bast- en schorskevers beschreven. Die staan allemaal in het paspoort van de bast- en schorskevers.
  • Informatie over de prenten van sterns aangevuld en beter gestructureerd.
  • Idem voor de paspoorten van reigers, rallen en fuut, aalscholver, hazelworm, hagedissen, salamanders, duizendpotigen,
  • Nieuwe soortfoto voor het paspoort van de duizendpotigen.
  • Nieuwe foto van een prent van een doorgeschoven hond in het artikel dat veelgemaakte fouten door beginnende spoorzoekers behandeld. Een artikel dat de moeite waard is te lezen indien je dat al niet eens gedaan hebt!
  • Extra foto in de carrousel met krabsporen gemaakt door wolven.
  • Aanvullende foto met een prent bestaande uit slechts afdrukken van nagels van een das. Tevens de informatie hierover aangevuld.
  • Foto van bastvraat door een bever op een eik. Met extra toelichting.