Site Overlay

Updates januari 2019

De afgelopen maand hebben we de volgende updates toegevoegd:

 1. Nieuwe special, over het herkennen van gangen!
 2. Foto van oestrusbloed in een urinespoor van wolf.
 3. De tekening en begeleidende tekst over de prenten van de goudjakhals is aangepast. Tevens nieuwe foto’s van prenten en uitwerpselen toegevoegd.
 4. Kunnen herkennen van gangen kan je helpen bij het spoorzoeken. Het gedrag van het dier is erin af te lezen, maar het kan je ook helpen bij de determinatie van het dier. Deze nieuwe special legt je de beginselen uit van de drie basisgangen: stap, draf en galop.
 5. Aanvullende informatie over de holen van boommarters, met dank aan Hans Kleef en Mark Zekhuis. Verdere uitbreiding met meer foto’s van Hans volgen nog.
 6. Foto’s van wissels en vraatsporen van beverrat. Tevens aanvullende foto met een uitwerpsel (met dank aan Hans Hasper).
 7. Foto van een korhoenvoet (met dank aan Jan Wermink-Vos).
 8. Foto van het ‘kammetje’ aan de nagel van teen 3 bij roerdomp.
 9. Een reeks afbeeldingen zijn vervangen voor nieuwe die het spoor beter weergeven. Daaronder de tekeningen van prenten van kraaiachtigen (gaai is aangepast),  een foto met het streepje in een vossenprent en een spoorgroep van konijn.
 10. Lengtes teen 3 van de verschillende uilen toegevoegd.
 11. Beschrijving verschil reiger en lepelaar aangevuld.
 12. Beschrijving prenten kraanvogel aangevuld.