Site Overlay

Updates Juli 2018

Hieronder een overzicht van de updates die we de afgelopen maand aan de sporengids hebben toegevoegd.

 1. Video van een foeragerende scholekster en de bijbehorende sporen.
 2. Op mobiel hadden de video’s soms erg veel ruimte boven en onder het iframe. We hebben alle code aangepast.
 3. Prenten van de kokmeeuw.
 4. Paspoort van de lepelaar is toegevoegd met soortfoto, en een tekening en foto’s van de prenten en gang.
 5. Kruipspoor van alikruiken op een strand.
 6. Gaten in Japanse oesters gemaakt door alikruiken.
 7. Prent en sporen van het foerageren van een wulp.
 8. Uitwerpsel van een meeuw welke krab gegeten heeft.
 9. Trappelkuilen van bergeenden.
 10. Het prachtige trappelspoor van kokmeeuwen in meerdere foto’s.
 11. Loopspoor van een krab op een strand.
 12. Zandhoopjes van verblijfplaatsen van kortschildkevers op het strand.
 13. Foto van uitwerpselen en holletjes van de wadpier.
 14. Sporen van slijkgarnalen.
 15. Holletjes van strandvlooien.
 16. Resten van de schelpen van kokkels op stenen, daar op geworpen door meeuwen.
 17. Nieuwe soortfoto wild zwijn.
 18. Nieuwe soortfoto wasbeer.
 19. Soortfoto toegevoegd van een havik.
 20. Informatie over de prenten van jonge vossen.