Site Overlay

Updates Juli 2022

We hebben de afgelopen periode de volgende updates toegevoegd:

  • Video van een bever die vanuit het water een tak afknaagt. Een typisch spoor waarmee aanwezigheid van bevers snel aangetoond kan worden.
  • Video van een zandloopkever larve die zand uitwerpt. Het vorm van het holletje samen met de wijze waarop het zand is uitgeworpen maakt dit spoor makkelijk te herkennen.
  • Nieuwe foto’s van de prenten en gang van een huisspitsmuis.
  • Extra foto van een drafspoor van een woelmuis in de sneeuw.
  • Foto van een spoor van een hermelijn in de sneeuw.
  • Extra spoor van een salamander in stap.
  • Video van een gravende mol.
  • Foto van een foeragerende scholekster.
  • Video van een bever die zachte waterplanten eet. Tevens nieuwe soortfoto.