Site Overlay

Updates Juni 2018

Hieronder een overzicht van de updates die we de afgelopen maand aan de sporengids hebben toegevoegd. Er was een kleine achterstand die we hebben ingehaald, dus is het een grotere update dan je waarschijnlijk gewend bent 🙂

De categorie insecten (overig) begint erg uit de dijen. De volgende insecten hebben hun eigen paspoort gekregen: bijen (overig), papierwespen, graafwespen en spinnendoders, zandbijen (en andere bijen die graven), hommels en wespen (overig).

Het vliegende hert heeft zijn eigen paspoort gekregen. Er is daar ook een soortfoto toegevoegd en meer informatie over de sporen van deze soort.

Overige updates:

 1. De kokerjuffers en zakjesdragers zijn nu ook gescheiden. Bij de kokerjuffers is een nieuwe foto en video toegevoegd. Paspoort van de zakjesdragers is uitgebreid met informatie en foto’s.
 2. Uitkruipgat van een meikever.
 3. Cocon van een lantaarnspin.
 4. Foto’s die de aanwezigheid van een vlies aan de buitenkant van teen 2 bij eenden laat zien.
 5. Uitwerpsel van een eidereend.
 6. Omdat de grootte braakballen van uilen sterk kunnen variëren zijn de teksten aangepast om vooral de andere aspecten te verduidelijken (b.v. vorm, locatie en inhoud).
 7. De prenten van konijn en haas zijn aangepast.
 8. Foto van een houtwesp.
 9. Het paspoort van de graafwespen en spinnendoders is verder uitgebreid.
 10. Tekening van de prent van houtsnip toegevoegd. De omschrijving onder de prenten van water- en houtsnip daarop iets aangepast.
 11. Vereenvoudigde tekening van een ondergronds hommelnest toegevoegd.
 12. Foto van het loopspoor en een video van een lopende kleine poppenrover. Tekst die opvallende kenmerken van de grotere keversoorten uitlegt.
 13. Video die goed het graven laat zien van een zandbij. En een van een gravende graafwesp.
 14. Foto van het bouwwerk rond de opening van de holen van de kokersteekmier.
 15. Foto van de bijzondere leemcellen van de glasvleugelspinnendoder.
 16. Foto van een voor- en achtervoet van een bruine beer.
 17. Foto van een tijdelijk verblijfplaats van een pimpelmees, en hoe deze te herkennen.
 18. Haar van een bruine beer aan een boom.
 19. Nieuwe foto van prenten van een kat op een sporenvel.
 20. Uitwerpselen en prooiresten van een gewone grootoorvleermuis en algemene informatie over uitwerpselen van vleermuizen uit boomholten.
 21. Nieuwe foto van een voor- en achtervoet van een bunzing.
 22. Haren van damhert, ezel, jonge vos, wasbeerhond en moeflon.
 23. Krabsporen en prent van een volledige voorvoet van hond.
 24. Extra loopspoor van een spin.
 25. Knaagsporen van muizen op verpakkingen.
 26. Nest van een zanglijster.
 27. Foto van de op zandvlakten veel voorkomende uitvlieggaten van kortspriet boktor en bruine grootoogboktor.
 28. Extra voorbeeld van uitwerpselen van een kleine marterachtige op een sporenvel.
 29. Duidelijker foto met de afdrukken van een voor- en achtervoet van vos op een sporenplaat.
 30. Extra voorbeeld van een egel op een sporenvel.
 31. Spoor van een pad op een sporenvel.
 32. Nieuwe soortfoto bij de slechtvalk.
 33. Knaagsporen aan kersenpitten en omhulsels van beukennoten, en een tekening die de knaagsporen verduidelijken bij bosmuis.
 34. Tekening en voorbeeld vraat op een hazelnoot van woelmuizen.
 35. Foto en uitleg knaagspoor van eekhoorn op hazelnoot.
 36. Foto van het knaagspoor en uitleg over eikelboorders in het paspoort van de insecten.