Site Overlay

Updates Oktober 2021

De afgelopen periode hebben we de volgende updates toegevoegd.

  • Paspoort van de mierenleeuw opnieuw gerangschikt en informatie toegevoegd. Waaronder het spoor van een larve die zich verplaatst heeft na regenval.
  • Paspoort van de wolf is uitgebreid met een extra foto’s van een grasdrol en prenten van een vijf maanden oude welp.
  • Het paspoort van de steltlopers is grondig onder handen genomen. Alle groepen hebben nu een eigen paspoort: ruiters, snippen, strandlopers, plevieren en overigen.
    Met een zoeksleutel steltlopers is snel de juiste groep te vinden. De verschillende paspoorten zijn voorzien van veel nieuwe informatie en sporen- en soortfoto’s.
  • Op de pagina paspoorten zijn soorten nu grotendeels onderverdeelt in families. Ook staan relevante zoeksleutels vermeld.