Site Overlay

Updates Oktober 2023

De afgelopen periode hebben we de volgende updates toegevoegd:

  • Aanvullende foto met een uitwerpsel van een grotere vleermuis.
  • Een heel bijzonder spoor, de beet van een adder.
  • Nieuwe soortfoto voor het paspoort van de dwergmuis.
  • Aanvullende foto met een uitwerpsel van een egel.
  • Nieuwe soortfoto voor het paspoort van de egel.
  • Nieuwe tekening van de prent van buizerd. Tevens nieuwe soortfoto en enkele kleine tekstuele updates.
  • Nieuwe tekening van de prent van een havik. Tevens nieuwe soortfoto.
  • Nieuwe tekening van een prent van de sperwer. Tevens nieuwe soortfoto.
  • Nieuwe tekening van de prent van een torenvalk. Tevens nieuwe soortfoto.