Site Overlay

Updates September 2017

De afgelopen maand zijn de volgende updates toegevoegd:

 1. Zoeksleutel legers toegevoegd.
 2. Nieuwe special over de evolutie van voet- en beenvormen.
 3. Foto van de onderkant van een achtervoet van wasbeer.
 4. Extra foto van een uitwerpsel van wasbeer.
 5. Foto van een typische prent in het zand van een wolf.
 6. Extra uitwerpsel van een wolf.
 7. Duidelijke foto van de afdrukken van de boventanden van een bosmuis op een opengewerkte hazelnoot.
 8. Foto van een dubbelprent van wilde kat toegevoegd. Extra informatie toegevoegd in het stukje over loopsporen.
 9. Foto van een rij gaatjes op een beuk, gemaakt door boomklever om het sap te kunnen drinken.
 10. Onderdeel braakballen toegevoegd bij kraaiachtigen.
 11. Informatie over uitwerpselen van grote honden die ingezet worden bij de bewaking van schaapskudden.
 12. Foto en informatie over het afdrukken van bijhoeven bij schapen.
 13. Hommel gespietst op meidoorn door grauwe klauwier.
 14. Markeringen van wisent toegevoegd.
 15. Nieuw paspoort van de kokerjuffers toegevoegd en meerdere nieuwe soorten toegevoegd.
 16. De sparappelgalluis toegevoegd bij de gallen.
 17. Grote dam van bever in de Ardennen.
 18. Nieuw voorbeeld van een eekhoorn eetplaatsje.